Avskeda anställd

Avskeda anställd

Avskeda anställd Läs mer här...

Ett avskedande innebär, till skillnad från en uppsägning, att en arbetstagare omedelbart skiljs från sin anställning.

Avskeda anställd Läs mer här...