Processen i domstol

Hur går en domstolsprocess egentligen till? 1. Stämningsansökan Domstolen kontrollerar om ansökan är komplett. Det ska framgå vad du vill att domstolen ska ta ställning till, bakgrunden till detta och den bevisning du har. Saknas något förelägger domstolen dig som

Processen i domstol Läs mer här…

Processen i domstol Läs mer här...