-->

Vad händer vid en muntlig förberedelse – och vad är syftet?

Muntlig förberedelse är en viktig del av rättsprocessen eftersom den hjälper till att organisera och effektivisera rättegången
Muntlig förberedelse

Muntlig förberedelse ger parterna möjlighet att förstå varandras argument och bevis i förväg, och kan i många fall leda till en förlikning som undviker en rättegång.

 1. Förberedelse och planering
  Den muntlig förberedelse äger rum före själva huvudförhandlingen eller ”rättegången”. Det ger parterna möjlighet att förbereda sig noggrant och planera inför målets fortsatta handläggning.
 2. Parternas närvaro
  Vid en muntlig förberedelse är parterna i regel närvarande, inklusive deras eventuella ombud. Ärendets beskaffenhet och den enskilde domarens inställning avgör huruvida parterna ska närvara personligen eller inte.
 3. Tingsrättens roll
  Tingsrätten, och ytterst ansvarig domare, ansvarar för att leda den muntliga förberedelsen och bereda målet. Domaren hjälper till att hålla mötet strukturerat och se till att relevanta frågor avhandlas.
 4. Diskussion om tvistefrågor
  Under den muntliga förberedelsen diskuteras tvistefrågorna i målet. Detta innebär att parterna redogör för sina respektive yrkanden, rättsliga grunder och inställning.
 5. Bevis
  Parterna kan berätta vilka bevis som de avser att presentera under rättegången. Detta inkluderar vittnen, underlag, myndighetspersoner (t.ex. från socialtjänsten) och andra relevanta bevis. Domstolen kan också hjälpa till att fastställa vilka bevis som är tillåtna, eller inte tillåtna, under rättegången.
 6. Tidsplan och ordning
  Vid den muntliga förberedelsen planerar man tidslinjen för domstolsprocessen, när bevisuppgifter ska lämnas in och datum för huvudförhandling.
 7. Förlikning och medling
  Domstolen har en skyldighet att efterhöra parternas inställning till förlikning. Genom förlikning kan parterna undvika en fullstor rättegång med allt vad det innebär.
 8. Dokumentation
  Ett protokoll över diskussionerna och eventuella beslut från den muntlig förberedelse ska sammanställas och skickas till parterna. Vad som sägs under förlikningsdiskussioner dokumenteras dock inte.

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!