Norra Djurgårdsstadens Juristbyrå

Norra Djurgårdsstadens juristbyrå är en juristbyrå med flera års erfarenhet inom arbetsrätt, avtalsrätt, familjerätt, immaterialrätt och migrationsrätt.

Vi tar oss an uppdrag över hela landet och erbjuder alltid en första kontakt inom 24 timmar.

Vårt arbete kännetecknas av ett gediget engagemang för våra klienter och deras intressen. Du har alltid en egen jurist, insatt i just ditt ärende, bara ett samtal bort.

Första kontakten är alltid kostnadsfri!

Våra medarbetare

🇸🇪 🇺🇸
Nina Karlström

Jurist & grundare

Mer om Nina

Nina Karlström är ägare och grundare av juristbyrån, med en juristexamen från Stockholms Universitet. Nina är specialiserad inom arbetsrätt, immaterialrätt, folkrätt samt familjerätt. 

Inom ramen för juristprogrammet har hon även studerat en termin vid University of Zagreb i Kroatien.

Examensarbetet, med ämnesinriktning europarätt, har titeln ”Fastställande av föräldraskap vid surrogatarrangemang”.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • Institutet för social civilrätt, Juridicum vid Stockholms universitet (2020-2022)
 • Kriminalvården (2020)
 • Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB (2019)
🇸🇪 🇺🇸 🇫🇷
Andrea Cartriers Lagnefors

Jurist

Mer om Andrea

Andrea Cartriers Lagnefors arbetar som jurist på byrån och har en juristexamen från Uppsala Universitet. Andrea är specialiserad inom arbetsrätt, migrationsrätt, folkrätt och allmän förvaltningsrätt.

Examensarbetet, med ämnesinriktning folkrätt, har titeln ”Väpnade konflikters påverkan på traktat – Rysslands partsställning i Europarådets konventioner”.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • Regeringskansliet, Utrikesdepartementet (2022)
 • Tillväxtverket (2020-2022)
 • DIK Fackförbund (2019-2020)
🇸🇪 🇺🇸
Joakim Käller

Jurist

Mer om Joakim

Joakim Käller arbetar som jurist på byrån och har en juristexamen från Uppsala Universitet. Joakim är specialiserad inom arbetsrätt och kommersiell kontraktsrätt.

Examensarbetet, med ämnesinriktning arbetsrätt, har titeln ”Kollektivavtalets normerande verkan: En studie av kollektivavtalets roll i den svenska arbetsrättsliga modellen.”

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • COWI AB (2016-2019, 2021)
🇸🇪 🇺🇸 🇫🇮
Mikaela Dahl

Jurist

Mer om Mikaela

Mikaela Dahl arbetar som jurist på byrån och har en juristexamen från Lunds Universitet. Mikaela är specialiserad inom mänskliga rättigheter och straffrätt.

Examensarbetet, med ämnesinriktning europarätt, har titeln ”Ofrivillig medicinering och dess (o)förenlighet med EKMR – En undersökning av om medicinering utan samtycke och medicinering med tvångsmedel enligt LPT och LRV är förenligt med artikel 8 EKMR.”

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • Praktik, Lunds tingsrätt (2022)
 • Gränspolisen, LPO Arlanda (2020)
🇸🇪 🇺🇸
Rebecca Larsson

Jurist

Mer om Rebecca

Rebecca Larsson arbetar som jurist på byrån och har en juristexamen från Stockholms Universitet. Rebecca är specialiserad inom skadeståndsrätt, medicinsk rätt och kriminologi.

Examensarbetet, med ämnesinriktning skadeståndsrätt, har titeln ”Särskild anhörigersättning – Stärkt rätt till skadestånd för efterlevande anhöriga?”

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • DeLorean Advokat AB (2022)
 • Christensson & Roth Advokater AB (2021-2022)
🇸🇪 🇺🇸
Lawen Sharif

Juristassistent

Mer om Lawen

Lawen Sharif arbetar som juristassistent på byrån. Lawen läser termin 9 på juristprogrammet vid Stockholms Universitet och är specialiserad i migrationsrätt och straffrätt.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • Din Advokat (2021-2022)
 • Gatujuristerna (2021-2022)
 • Advokatfirman Hammarlund Sheppard AB (2020-2021)
🇸🇪 🇮🇷 🇺🇸
Filippa Pourian

Juristassistent

Mer om Filippa

Filippa Pourian arbetar som juristassistent på byrån. Filippa läser termin 8 på juristprogrammet vid Karlstad Universitet och är specialiserad i alternativ tvistelösning.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • Advokat Maarit Eriksson (2020-2021)
🇸🇪 🇺🇸 🇫🇮
Emilia Michelsson

Juristassistent

Mer om Emilia

Emilia Michelsson arbetar som juristassistent på byrån. Emilia har en juristexamen från Åbo Akademi och läser för närvarande kompletteringsutbildningen för utländska jurister vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2023-)
 • Gatujuristerna (2022)
 • Jurema Juridik (2022)
 • Brottsbyrån (2021)
 • Ålands Åklagardistrikt (2019-2021)
🇸🇪 🇺🇸
Beatrice Längberg

Juristassistent

Mer om Beatrice

Beatrice Längberg arbetar som juristassistent på byrån. Beatrice läser termin 4 på juristprogrammet vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • Red Pipe Studios (2010-2021)
 • Yoga by B (2018-)