Migrationsrätt

Migrationsrätt, ibland kallat immigrationsrätt, är ett juridiskt område som handlar om rätten för utländska medborgare att befinna sig, bo och verka i Sverige. Våra kunniga jurister hjälper dig gärna med migrationsrättsliga frågor om uppehållstillstånd, visum och svenskt medborgarskap.

Migrationsrätt

Visum

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill besöka Sverige (och de övriga Schengenländerna) i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Ett visum är ett tillstånd för att få resa in och vara i ett land kortare tid än 90 dagar.

Vi hjälper dig att ansöka om visum eller överklaga ett beslut om ej beviljat visum.

Frågor gällande visum?

Uppehållstillstånd

Tillfälligt uppehållstillstånd

För att flytta till familj eller anhöriga i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Du som planerar att gifta dig eller bli sambo med någon i Sverige behöver också ett uppehållstillstånd. 

Vi hjälper dig att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd eller överklaga ett beslut om ej beviljat tillfälligt uppehållstillstånd.

Vi kan även bistå i ärenden där Migrationsverket bett dig om kompletterande uppgifter.

Behöver du hjälp med tillfälligt uppehållstillstånd?

Permanent uppehållstillstånd

För att få permanent uppehållstillstånd krävs att du uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd, har bott en viss tid med uppehållstillstånd i Sverige, kan försörja dig själv samt lever ett skötsamt liv.

Vi hjälper dig att ansöka om permanent uppehållstillstånd eller överklaga ett beslut om ej beviljat permanent uppehållstillstånd.

Vi kan även bistå i ärenden där Migrationsverket bett dig om kompletterande uppgifter.

Frågor om permanent uppehållstillstånd?

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

Medborgarskap

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan staten och dig som medborgare. Medborgarskapet stärker din samhörighet med Sverige och förenar svenska folket. Det är det formella medlemskapet i samhället och är en grund för demokratin i Sverige.

Vi hjälper dig att ansöka om medborgarskap eller överklaga ett beslut om ej beviljat svenskt medborgarskap.

Vi kan även bistå i ärenden där Migrationsverket bett dig om kompletterande uppgifter.

Vill du ha juridisk hjälp gällande medborgarskap?

Migrationsrättslig rådgivning

Vi erbjuder även migrationsrättslig rådgivning om du är osäker på vilken väg som är bäst för dig!

Önskar du rådgivning av jurist inom migrationsrätt?


Våra andra expertområden