-->
Norra Djurgårdsstadens Juristbyrå

Norra Djurgårdsstadens juristbyrå är en juristbyrå med flera års erfarenhet inom arbetsrätt, avtalsrätt, ekonomisk familjerätt, familjerätt och immaterialrätt.

Vi tar oss an uppdrag över hela landet och erbjuder alltid en första kontakt inom 24 timmar.

Vårt arbete kännetecknas av ett gediget engagemang för våra klienter och deras intressen. Du har alltid en egen jurist, insatt i just ditt ärende, bara ett samtal bort.

Första kontakten är alltid kostnadsfri!

Våra medarbetare

🇸🇪 🇺🇸
Nina Karlström

Jurist, grundare

Mer om Nina

Nina Karlström är ägare och grundare av juristbyrån, med en juristexamen från Stockholms Universitet. Nina är specialiserad inom arbetsrätt, immaterialrätt, folkrätt samt familjerätt. 

Nina Karlström åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, god man, bodelningsförättare och boutredningsman.

Inom ramen för juristprogrammet har hon även studerat en termin vid University of Zagreb i Kroatien.

Examensarbetet, med ämnesinriktning europarätt, har titeln ”Fastställande av föräldraskap vid surrogatarrangemang”.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • Institutet för social civilrätt, Juridicum vid Stockholms universitet (2020-2022)
 • Kriminalvården (2020)
 • Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB (2019)
🇸🇪 🇺🇸
Joakim Käller

Jurist

Mer om Joakim

Joakim Käller arbetar som jurist på byrån och har en juristexamen från Uppsala Universitet. Joakim är specialiserad inom arbetsrätt och kommersiell kontraktsrätt.

Examensarbetet, med ämnesinriktning arbetsrätt, har titeln ”Kollektivavtalets normerande verkan: En studie av kollektivavtalets roll i den svenska arbetsrättsliga modellen.”

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2022-)
 • COWI AB (2016-2019, 2021)
🇸🇪 🇺🇸
Filippa Åstrand

Jurist

Mer om Filippa

Filippa Åstrand arbetar som jurist på byrån och har en juristexamen från Stockholms Universitet. Filippa är specialiserad inom ekonomisk familjerätt och straffrätt.

Examensarbetet, med ämnesinriktning straffrätt, har titeln ”Artbrott, Ett verktyg i den kriminalpolitiska utvecklingen; på bekostnad av proportionaliteten, humaniteten och förutsebarheten i påföljdssystemet.”

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2023-)
🇸🇪 🇺🇸
Hanna Enarsson

Jurist

Mer om Hanna

Hanna Enarsson arbetar som jurist på byrån och har en juristexamen från Uppsala Universitet. Hanna är specialiserad inom arbetsrätt och straffrätt.

Examensarbetet, med ämnesinriktning arbetsrätt, har titeln ”Hyvling av anställningen -­ En analys efter 2022 års reform av anställningsskyddslagen.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2023-)
 • Polismyndigheten (2023)
🇸🇪 🇺🇸 🇫🇮
Emilia Michelsson

Juristassistent

Mer om Emilia

Emilia Michelsson arbetar som juristassistent på byrån. Emilia har en juristexamen från Åbo Akademi och läser för närvarande kompletteringsutbildningen för utländska jurister vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2023-)
 • Gatujuristerna (2022)
 • Jurema Juridik (2022)
 • Brottsbyrån (2021)
 • Ålands Åklagardistrikt (2019-2021)
🇸🇪 🇺🇸
Johan Holmberg

Juristassistent

Mer om Johan

Johan Holmberg arbetar som juristassistent på byrån. Johan läser termin 9 på juristprogrammet vid Stockholms Universitet och är specialiserad i internationell skatterätt.

Erfarenhet

 • Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB (2023-)
 • Agria (2020-2022)