Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Juridisk hjälp vid fel i vara

Våra jurister hjälper dig att reklamera din vara.

Våra jurister står redo för en första kostnadsfri bedömning

Behöver du reklamera en felaktig vara som du köpt?
5 vanliga frågor och svar från våra jurister

Vad är en vara?

Enligt konsumentköplagens så är en vara en lös sak, med eller utan digitala delar. Med lösa saker avses varje slag av rörligt fysiskt föremål. Det kan t.ex. vara möbler, vitvaror och annan elektronik, kläder, skor, bilar och andra fordon. Även levande djur betraktas i lagens mening som lösa saker.

Med digitala delar avses t.ex. ett operativsystem, applikationer och annan programvara.

Gäller Konsumentköplagen alla tvister?

Lagen gäller avtal där köparen är konsument, däremot inte avtal där säljaren är konsument. Det krävs således att säljaren är näringsidkare.

 • Konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
 • Näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med näringsverksamhet.
fel i vara

När kan jag häva ett köp av en vara?

Konsumenten får häva köpet om näringsidkarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för konsumenten eller om konsumenten före avtalets ingående har meddelat näringsidkaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet, såsom med en bröllopsklänning. Konsumenten får också häva köpet om näringsidkaren meddelar att varan inte kommer att avlämnas.

Om konsumenten har krävt att näringsidkaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får konsumenten häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden.

 Medan tilläggstiden löper får konsumenten häva köpet endast om näringsidkaren meddelar att köpet inte kommer att fullgöras inom denna tid.

Om konsumenten har krävt att köpet ska fullgöras utan att ange någon tilläggstid, får konsumenten häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes.

Vad är fel i vara?

 1. Defekt produkt: Produkten kan vara felaktig eller defekt från början, vilket innebär att den inte fungerar som avsett.
 2. Felaktig beskrivning: Om varan inte matchar den information som tillhandahålls av säljaren, kan det betraktas som ett fel. Detta kan inkludera felaktig produktbeskrivning, felaktig märkning eller liknande.
 3. Bristfällig kvalitet: Om varan inte uppfyller rimliga förväntningar när det gäller kvalitet och hållbarhet, kan det anses som ett fel i vara.
 4. Icke-överensstämmelse med garantier: Om varan säljs med specifika garantier och dessa garantier inte uppfylls, kan det betraktas som ett fel i vara.
 5. Dolda fel: Ibland kan fel vara dolda och inte vara uppenbara vid köptillfället. Om sådana fel upptäcks efter att varan har levererats, kan det ändå anses som ett fel i vara.

”Fel i vara” hänvisar till situationen där en vara, det vill säga en lös sak, med eller utan digitala delar, inte uppfyller de förväntade standarderna eller specifikationerna. Fel i vara kan variera i omfattning och allvarlighetsgrad och kan inkludera olika problem eller brister. Här är några exempel på fel i vara:

Som konsument har du ett omfattande skydd vid fel i vara. Det kan inkludera rätten till reparation, byte eller återbetalning, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är viktigt för både köpare och säljare att vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter i händelse av fel i vara och att följa tillämpliga lagar och bestämmelser. I fall där fel i vara uppstår kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning.

Behöver du reklamera en bil?

Om du upptäcker fel i en bil efter köpet och vill reklamera det, bör du följa vissa steg. Processen kan variera beroende på tillämplig lagstiftning och de specifika villkoren i köpeavtalet, men här är några generella steg du kan överväga:

 1. Dokumentera felet: Ta bilder eller video av felet och samla in all relevant dokumentation, inklusive köpeavtalet, eventuella garantidokument och annan korrespondens med säljaren.
 2. Kontakta säljaren: Meddela säljaren om felet så snart som möjligt och skriftligen. Beskriv felet i detalj och ange vilka åtgärder du önskar, som reparation, byte eller återbetalning.
 3. Undersök garantier: Om bilen täcks av en garanti, kontrollera vilka villkor som gäller och hur du kan använda garantin för att åtgärda felet.
 4. Be om reparation eller ersättning: Beroende på lagstiftningen och köpeavtalet kan du ha rätt att begära reparation, ersättning eller till och med hävning av köpet.
 5. Formell reklamation: Om säljaren inte samarbetar eller om felet inte åtgärdas tillfredsställande, kan du behöva skicka in en formell reklamation, skriftligt och tydligt ange felet och dina krav.
 6. Konsumentombudsman eller tvistlösning: I vissa länder finns det myndigheter eller organisationer som hanterar konsumenttvister. Du kan överväga att kontakta dessa om förhandlingarna med säljaren inte leder till en lösning.
 7. Juridisk rådgivning: Om alla andra åtgärder misslyckas och felet är betydande, kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning. En advokat med kunskap om konsumenträtt kan ge vägledning om dina rättigheter och alternativ.

Det är viktigt att notera att reglerna för konsumenträtt och reklamation kan variera betydligt beroende på vem du har köpt bilen av. Därför är det alltid klokt att konsultera professionell rådgivning för att hantera reklamationer på ett effektivt sätt.

Du vet väl om att du kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring i tvister där du är konsument?

Detta säger våra klienter

Bra support och guidning av Nina Karlström från början tillslut. Jag är framförallt nöjd med att jag kände mig trygg genom hela ärendet och att jag fick chans att bolla mina tankar.

Johnny S

Otroligt bra service och bemötandet, lätt att komma i kontakt med och lyhörd. Rekommenderar starkt!

Lindy B

Just nu! 30 minuters rådgivning för endast 1500 kr.
Boka i formuläret nedan:

Laddar…

Kontakta oss för juridisk rådgivning om konsumenträtt

Fyll i formuläret så återkommer en av våra jurister inom kort.

Eller ring oss direkt på: 0760 21 00 29

Kontakta oss
GDPR Godkännande

Sektion