Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Juridisk hjälp vid fel i tjänst

Våra jurister hjälper dig att reklamera din köpta tjänst.

Våra jurister står redo för en första kostnadsfri bedömning

Behöver du reklamera en felaktig tjänst som du köpt?
5 vanliga frågor och svar från våra jurister

Vad är en tjänst?

Konsumenttjänstlagen gäller avtal om tjänster för:

 1. Arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur: Det kan gälla reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten. Oftast syftar arbetet till att frambringa ett visst fysiskt resultat; t.ex. en reparation av en trasig diskmaskin medför att denna åter fungerar.
 2. Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker: Alla inom landet belägna delar av jordytan, byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar för stadigvarande bruk,
 3. Förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur: Ett avtal som innebär att näringsidkaren åtar sig att för konsumentens räkning förvara och vårda en sak så att denna sedermera kan återlämnas i oskadat skick.

Gäller Konsumenttjänstlagen alla tvister?

Konsumenttjänstlagen gäller för avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter.

 • Konsument en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet,
 • Näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med näringsverksamhet.

Vad är fel i tjänsten?

”Fel i tjänst” refererar till situationen när en tjänst som har levererats inte uppfyller de förväntade standarderna, eller om det uppstår några problem eller brister i tjänstens utförande. Precis som med varor, kan tjänster också vara föremål för reklamation om de inte lever upp till överenskomna villkor eller kvalitetskrav. Här är några exempel på vad som kan anses vara ”fel i tjänst”:

 1. Undermålig utförande: Om den utförda tjänsten inte uppfyller förväntningarna när det gäller kvalitet, precision eller professionalism.
 2. Icke-överensstämmelse med överenskommelse: Om tjänsten inte överensstämmer med det som avtalats mellan tjänsteleverantören och kunden, kan detta anses vara ett fel.
 3. Fördröjning eller utebliven leverans: Om tjänsten inte levereras i tid enligt det avtalade tidsschemat.
 4. Felaktig rådgivning eller information: Om tjänsteleverantören ger felaktig rådgivning eller information som leder till negativa konsekvenser för kunden.
 5. Bristande professionalism: Om tjänsteleverantören inte agerar på ett professionellt sätt eller bryter mot lagstiftning.

Som konsument har du ett omfattande skydd vid fel i tjänst. Det kan inkludera rätten till reparation, byte eller återbetalning, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är viktigt för både köpare och säljare att vara medvetna om sina rättigheter och skyldigheter i händelse av fel i vara och att följa tillämpliga lagar och bestämmelser. I fall där fel i vara uppstår kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning.

När kan jag reklamera ett köp av tjänst?

Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta, inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid.

Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

Vad kan jag göra vid fel i tjänst?

Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne betalningen. Han får vidare kräva att felet avhjälps eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom får konsumenten i vissa situationer kräva skadestånd av näringsidkaren.

 1. Dokumentera felet: Ta bilder eller video av felet och samla in all relevant dokumentation, inklusive köpeavtalet, eventuella garantidokument och annan korrespondens med säljaren.
 2. Kontakta säljaren: Meddela säljaren om felet så snart som möjligt och skriftligen. Beskriv felet i detalj och ange vilka åtgärder du önskar, som reparation, byte eller återbetalning.
 3. Undersök garantier: Om bilen täcks av en garanti, kontrollera vilka villkor som gäller och hur du kan använda garantin för att åtgärda felet.
 4. Be om reparation eller ersättning: Beroende på lagstiftningen och köpeavtalet kan du ha rätt att begära reparation, ersättning eller till och med hävning av köpet.
 5. Formell reklamation: Om säljaren inte samarbetar eller om felet inte åtgärdas tillfredsställande, kan du behöva skicka in en formell reklamation, skriftligt och tydligt ange felet och dina krav.
 6. Konsumentombudsman eller tvistlösning: I vissa länder finns det myndigheter eller organisationer som hanterar konsumenttvister. Du kan överväga att kontakta dessa om förhandlingarna med säljaren inte leder till en lösning.
 7. Juridisk rådgivning: Om alla andra åtgärder misslyckas och felet är betydande, kan det vara klokt att söka juridisk rådgivning. En advokat med kunskap om konsumenträtt kan ge vägledning om dina rättigheter och alternativ.

Det är viktigt att notera att reglerna för konsumenträtt och reklamation kan variera betydligt beroende på vem du har köpt tjänsten av. Därför är det alltid klokt att konsultera professionell rådgivning för att hantera reklamationer på ett effektivt sätt.

Du vet väl om att du kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring i tvister där du är konsument?

Detta säger våra klienter

Bra support och guidning av Nina Karlström från början tillslut. Jag är framförallt nöjd med att jag kände mig trygg genom hela ärendet och att jag fick chans att bolla mina tankar.

Johnny S

Otroligt bra service och bemötandet, lätt att komma i kontakt med och lyhörd. Rekommenderar starkt!

Lindy B

Just nu! 30 minuters rådgivning för endast 1500 kr.
Boka i formuläret nedan:

Laddar…

Kontakta oss för juridisk rådgivning om konsumenträtt

Fyll i formuläret så återkommer en av våra jurister inom kort.

Eller ring oss direkt på: 0760 21 00 29

Kontakta oss
GDPR Godkännande

Sektion