Immaterialrätt

Immaterialrätt är ett rättsområde som rör äganderätten till intellektuellt skapande. De immateriella rättigheterna utgörs av upphovsrätt, varumärkesskydd, mönsterskydd och patent. Våra jurister kan ge dig rådgivning i immaterialrättsliga frågor såsom registrering och överlåtelse av rättigheter, bistå dig med att skriva licensavtal eller hjälpa dig att ta tillvara på dina rättigheter om du anser att någon inkräktar på dem.  

Avskeda anställd

Upphovsrätt

Du som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till detta. Det kan exempelvis vara skönlitteratur, musik, filmer, datorprogram, spel, fotografier, målningar och skulpturer. 

Det upphovsrättsliga skyddet uppstår per automatik om ditt verk har verkshöjd. Verkshöjd tillkommer verk som anses ha uppnått en tillräcklig grad av individualitet, självständighet och originalitet. 

Det upphovsrättsliga skyddet innebär att du har ensamrätt till ditt verk i både ideellt och ekonomiskt hänseende och att andra inte får förfoga över det genom att t.ex. framställa exemplar, sprida verket eller uppvisa det offentligt utan ditt tillstånd. Vi kan bistå dig ifall någon inkräktar på din ensamrätt. 

Frågor kring upphovsrätt?

Varumärkesskydd

Ett varumärke är ett kännetecken som används för att identifiera varor och tjänster. För att just ditt varumärke ska kunna skyddas immaterialrättsligt krävs att varumärket har särskiljningsförmåga. Det innebär att varumärket ska vara tillräckligt distinkt, och att man därigenom kan särskilja dina produkter eller tjänster från andra produkter eller tjänster av samma slag. 

Varumärkesskydd kan uppnås genom att varumärket är tillräckligt känt inom den målgrupp eller kundkrets som varan riktar sig mot, även kallat ”inarbetning”. Det är dock rekommenderat att du i stället registrerar ditt varumärke. I vissa fall kan det vara en god idé att du registrerar ditt varumärke även på EU-nivå. Våra jurister hjälper dig gärna med att registrera ditt varumärke.

Behöver du hjälp gällande varumärkesskydd?

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss direkt!

Mönsterskydd (Designskydd)

Mönsterskydd är ett skydd för en produkts eller en produktdels utseende, dvs. skydd för det som i vardagligt tal kallas för design eller formgivning. Detta skydd inkluderar detaljer i en produkts utsmyckning och omfattar särskilt dess utseende i form av de konturer, färger, former, ytstrukturer, linjer eller material som används.

För att din design ska skyddas krävs att den är ny och särpräglad i jämförelse med de designer som redan finns tillgängliga på marknaden. Inom EU kan din design få ett oregistrerat skydd, men skyddet är begränsat och det är rekommenderat att du i stället registrerar din design. Vi kan bistå dig med detta.

Vill du veta mer om dina rättigheter till mönsterskydd?

Patent

Tekniska uppfinningar skyddas genom patent. Patentinnehavaren kan hindra andra från att använda sig av uppfinningen, eller godkänna sådan användning men i utbyte mot att patentinnehavaren mottar en ekonomisk ersättning.

För att kunna patentera din uppfinning krävs att den utgör en nyhet, att den har uppfinningshöjd samt att den utgör en lösning på ett visst angivet tekniskt problem och därmed kan tillgodogöras industriellt.

En svensk patentansökan görs hos Patent- och registreringsverket. Våra jurister kan bistå dig inför en sådan ansökan. Du kan även ansöka om patent utomlands, exempelvis genom t.ex. en europeisk patentansökan.

Behöver du en jurist gällande patent?


Våra andra expertområden