Finansiering

RÄTTSSKYDD

Om du hamnar i en tvist vid domstol skall du i första hand söka ekonomisk hjälp via rättskyddet din hemförsäkring.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud, till exempel en jurist eller advokat. Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen.

För det fall rättsskydd beviljas ersätter försäkringen nedlagt arbete med 1 802,50 kr inklusive moms per timme, med avdrag för självrisk. Rättsskyddet täcker i regel 80% av de nödvändiga kostnaderna för ditt ombud. Du betalar själv den resterande delen.

Om det blir aktuellt hjälper vi dig att aktivera rättsskyddet i din hemförsäkring.

Vill du veta mer om rättsskydd?

JURISTFÖRSÄKRING

Utöver rättsskyddet i din hemförsäkring, så kan du ibland ha en särskild jurist-försäkring.

Kontakta ditt försäkringsbolag och se vilka försäkringar du har.

Vill du veta mer om juristförsäkring?

Fast pris & avbetalning

Vi erbjuder fast pris för vissa ärenden. Det finns även möjlighet till avbetalning.