Juridisk hjälp vid bodelning av dödsbon

Bodelning vid dödsfall kan vara komplicerat då det finns många juridiska faktorer att ta hänsyn till. Dessutom sker det ofta under en turbulent och känslosam period där flera arvingar är inblandade. Våra jurister hjälper dig under hela processen, från registrering av dödsfallet till att skydda dina rättigheter vid fördelning av dödsboet.

Viktiga saker att hålla koll på vid bodelning

1. Dödsboet måste delas på ett rättvist och skäligt sätt

När man delar upp ett dödsbo är det viktigt att se till att varje arvinge får en lika stor andel. Om det inte finns särskilda omständigheter bör varje arvinge få en lika stor andel av dödsboet. På så sätt säkerställs att fördelningen av boet är rättvis och skälig.

2. Vid fördelningen av boet ska hänsyn tas till den avlidnes önskemål

Om den avlidne har uttryckt en önskan om hur arvet ska delas bör detta beaktas när det slutliga beslutet fattas. Det är inte alltid det finns ett upprättat testamente utan den avlidne har ibland lovat eller redan gett bort saker av både ekonomiskt och sentimentalt värde.

3. Testamenten håller inte alltid juridisk

Testamente är i grunden ett juridiskt bindande dokument, men det finns också regler kring hur ett korrekt testamente måste upprättas och vad som får bestämmas i det. En av de viktigaste sakerna är att en del av kvarlåtenskapen måste tillfalla de så kallade bröstarvingarna, vilket oftast är den avlidnes barn eller barnbarn.

Behöver du juridisk expertis vid bodelning?

Kontakta oss direkt!

0760 21 00 29
info@ndsjuristbyra.se
Formulär

Vanliga frågor vid bodelning efter dödsfall