Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Juridisk stöd vid upprättande av testamente

Våra jurister hjälper dig att ta tillvara din önskan i ett testamente.

Våra jurister står redo för en första kostnadsfri bedömning

Vill du upprätta ett testamente?
4 Vanliga frågor

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument som används för att fördela tillgångar efter en persons bortgång. Det är ett viktigt verktyg för att säkerställa att ens tillgångar går till önskade mottagare och att ens sista vilja respekteras. Tillgångar kan inkludera egendom, pengar, investeringar och andra ägodelar som personen äger vid sin död.

Varför ska jag upprätta ett testamente?

Det finns flera viktiga skäl till varför du bör överväga att upprätta ett testamente:

 1. Kontroll över förmögenhetsfördelning: Ett testamente ger dig möjlighet att bestämma exakt hur din egendom och dina tillgångar ska fördelas efter din död. Utan ett testamente kan staten, enligt arvsrättsliga regler, bestämma hur dina tillgångar fördelas, vilket kanske inte är i linje med dina önskemål.
 2. Familje- och relationshänsyn: Genom att upprätta ett testamente kan du ta hänsyn till särskilda familjeförhållanden, som tidigare äktenskap eller särkullbarn. Det ger dig möjlighet att klargöra din vilja och undvika potentiella konflikter bland arvingarna.
 3. Förmyndarskap för minderåriga barn: Om du har minderåriga barn kan du använda ett testamente för att utse en förmyndare som kommer att ta hand om dem om du och den andra föräldern avlider. Det ger trygghet för dina barns framtid.
 4. Undantag och utelämningar: Om du avsiktligt vill utesluta vissa personer eller organisationer från att ärva dina tillgångar, kan du göra det genom att undanta dem i testamentet.
 5. Skatteplanering: Ett testamente kan användas för att optimera skatteplaneringen för din förmögenhet och minimera skatter som kan belasta dina arvingar.
 6. Välgörenhet: Om du vill donera en del av din förmögenhet till välgörenhet, kan du inkludera dessa önskemål i ditt testamente.
 7. Förhindra tvister: Ett tydligt utformat testamente kan hjälpa till att förhindra tvister och konflikter mellan dina arvingar efter din död genom att klargöra dina avsikter.
 8. Spårbart och dokumenterat: Ett testamente är ett officiellt dokument som är juridiskt bindande när det är korrekt upprättat. Det ger en klar dokumentation av dina önskemål och förenklar för dina arvingar och förmyndare att följa din vilja.
 9. Förändrade omständigheter: Ett testamente kan ändras när som helst under din livstid om dina omständigheter eller önskemål förändras. Det ger flexibilitet för att uppdatera din förmögenhetsfördelning om det behövs.

testamente

Vad kan jag ta upp i ett testamente?

 1. Fördelning av tillgångar: Ett testamente är oumbärligt om du har specifika önskemål om hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Detta inkluderar att bestämma vilka som ska ärva dina tillgångar och i vilken proportion.
 2. Minderåriga barn: Om du har minderåriga barn, kan du använda ett testamente för att utse en förmyndare som ska ta hand om dem om du och den andra föräldern avlider. Detta säkerställer att dina barn blir omhändertagna enligt dina önskemål.
 3. Fördelning av särskilda tillgångar: Om du äger särskilda tillgångar som du vill fördela på ett specifikt sätt, till exempel familjeklenoder, smycken eller konstverk, kan du specificera detta i ditt testamente.
 4. Villkor och förbehåll: Du kan använda ett testamente för att inkludera villkor eller förbehåll som måste uppfyllas innan någon kan ärva dina tillgångar. Till exempel kan du kräva att en arvinge måste uppnå en viss ålder eller slutföra utbildning.
 5. Undantag och utelämningar: Om du avsiktligt vill utesluta vissa personer eller organisationer från att ärva dina tillgångar, kan du göra det genom att nämna dem i testamentet.
 6. Skattplanering: Ett testamente kan också användas för att optimera skatteplaneringen för din förmögenhet och minimera skatter som kan belasta dina arvingar.
 7. Välgörenhet: Om du vill donera en del av din förmögenhet till välgörenhet, kan du inkludera dessa önskemål i ditt testamente.
 8. Komplicerade familjeförhållanden: Om du har komplicerade familjeförhållanden, som tidigare äktenskap eller särkullbarn, kan ett testamente vara särskilt användbart för att tydligt fastställa dina önskemål.
 9. Förhindra konflikter: Ett tydligt utformat testamente kan hjälpa till att förhindra tvister och konflikter mellan dina arvingar efter din död genom att klargöra dina avsikter.

Sammanfattningsvis ger ett testamente dig möjlighet att ta kontroll över din förmögenhetsfördelning och säkerställa att dina önskemål respekteras efter din död. Det kan också erbjuda trygghet för din familj och minska risken för juridiska tvister.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ingår i en bodelning. Dit hör bl.a egendom som på grund av äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev tillhör den ena parten som dennes enskilda egendom i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Avkastning från enskild egendom, exempelvis utdelning på aktier, blir däremot giftorättsgods om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild. 

Att upprätta ett testamente för att hantera din enskilda egendom är ett viktigt steg för att säkerställa att dina önskemål respekteras efter din bortgång och för att minimera risken för tvister bland dina arvingar.

Detta säger våra klienter

Bra support och guidning av Nina Karlström från början tillslut. Jag är framförallt nöjd med att jag kände mig trygg genom hela ärendet och att jag fick chans att bolla mina tankar.

Johnny S

Otroligt bra service och bemötandet, lätt att komma i kontakt med och lyhörd. Rekommenderar starkt!

Lindy B

Kontakta oss för juridisk rådgivning om äktenskapsförord

Fyll i formuläret så återkommer en av våra jurister inom kort.

Eller ring oss direkt på: 0760 21 00 29

Kontakta oss
GDPR Godkännande

Sektion