Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Juridisk stöd vid upprättande av gåvobrev

Våra jurister hjälper dig att ta tillvara din önskan i ett gåvobrev.

Våra jurister står redo för en första kostnadsfri bedömning

Behöver du upprätta ett gåvobrev?
3 Vanliga frågor

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett skriftligt dokument som används när någon ger en gåva, vanligtvis i form av egendom eller pengar, till en annan person eller organisation. Det är ett juridiskt bindande dokument som används för att tydligt fastställa att ägaren av egendomen (givaren) avsiktligt överför äganderätten till mottagaren (mottagaren) utan förväntan på ekonomisk ersättning. 

Eftersom ett gåvobrev är ett juridiskt dokument, är det viktigt att upprätta det korrekt och, om det behövs, att konsultera med en jurist för att säkerställa att det blir giltigt och följer alla tillämpliga lagar och regler. Det kan vara särskilt viktigt vid gåvor av större värde eller komplexa tillgångar.

Varför ska jag upprätta ett gåvobrev?

Det finns flera skäl till varför ett gåvobrev kan vara viktigt och nödvändigt i vissa situationer:

  1. Juridisk klarhet: Ett gåvobrev ger klarhet om att överföringen är en avsiktlig och frivillig gåva från givaren till mottagaren. Det dokumenterar avsikten bakom gåvan och kan användas som bevis om det uppstår tvister eller missförstånd senare.
  2. Skattemässiga fördelar: I många länder kan gåvor vara föremål för skatter. Ett gåvobrev kan användas för att dokumentera gåvans värde och andra relevanta detaljer som kan behövas för att fastställa eventuell skattskyldighet. Dessutom kan det användas för att dra nytta av skattelättnader eller undantag som kan vara tillämpliga på gåvan.
  3. Ärvd skuld: Ett gåvobrev kan användas för att klargöra att mottagaren inte kommer att vara ansvarig för några skulder eller förpliktelser som givaren hade före gåvan. Detta kan vara viktigt för att skydda mottagaren från att ärva skulder.
  4. Fastighetstransaktioner: Inom fastighetsaffärer kan gåvobrev vara särskilt viktiga. De används för att överföra äganderätt till fastigheter från en part till en annan. Gåvobrevet måste ofta inges vid fastighetsregister för att göra överföringen officiell och rättsligt giltig.
  5. Familjerättsliga ärenden: Gåvobrev kan användas inom familjerätten för att överföra tillgångar inom en familj, såsom gåvor från föräldrar till barn. Detta kan vara en del av arvsplaneringen.
  6. Bevis i rätten: Om det senare uppstår tvister om äganderätten till en gåva kan ett gåvobrev vara ett värdefullt bevis i domstol för att visa givarens avsikter och mottagarens rättigheter.
  7. Välgörenhet: Om du ger en gåva till en välgörenhetsorganisation, kan ett gåvobrev användas för att bekräfta transaktionen och ge dig möjlighet att dra av donationen från din skatt.

I grund och botten fungerar ett gåvobrev som ett dokument som formaliserar en gåva, skapar juridisk klarhet och hjälper till att förebygga potentiella tvister eller oklarheter i framtiden. Det är viktigt att notera att det finns formkrav för att ett gåvobrev ska anses vara giltigt, så det är klokt att rådgöra med en jurist när du upprättar ett gåvobrev för att säkerställa att det är korrekt utformat och juridiskt bindande.

Vad är enskild egendom?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ingår i en bodelning. Dit hör bl.a egendom som på grund av äktenskapsförord eller förbehåll i testamente eller gåvobrev tillhör den ena parten som dennes enskilda egendom i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap. Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Avkastning från enskild egendom, exempelvis utdelning på aktier, blir däremot giftorättsgods om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild. 

Att upprätta ett testamente för att hantera din enskilda egendom är ett viktigt steg för att säkerställa att dina önskemål respekteras efter din bortgång och för att minimera risken för tvister bland dina arvingar.

Detta säger våra klienter

Bra support och guidning av Nina Karlström från början tillslut. Jag är framförallt nöjd med att jag kände mig trygg genom hela ärendet och att jag fick chans att bolla mina tankar.

Johnny S

Otroligt bra service och bemötandet, lätt att komma i kontakt med och lyhörd. Rekommenderar starkt!

Lindy B

Kontakta oss för juridisk rådgivning om äktenskapsförord

Fyll i formuläret så återkommer en av våra jurister inom kort.

Eller ring oss direkt på: 0760 21 00 29

Kontakta oss
GDPR Godkännande

Sektion