Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Juridisk hjälp vid bodelning

Våra jurister hjälper dig att ta tillvara din ekonomiska trygghet vid en skilsmässa.

Våra jurister står redo för en första kostnadsfri bedömning

Behöver du ett ombud i en bodelning?
3 Vanliga frågor

Vad är en bodelning?

Bodelning är en viktig process som påkallas vid skilsmässa eller separation, där ägodelar och tillgångar delas upp mellan parterna. Det kan vara allt från fastigheter och fordon till gemensamma bankkonton och föremål av ekonomiskt eller emotionellt värde. Syftet med bodelning är att säkerställa en juridiskt korrekt och rättvis fördelning av tillgångarna mellan parterna.

Det kan vara en komplex och känslig process varför det är viktigt att ha hjälp av ett juridiskt skolat ombud.

Vad sker vid en bodelning?

  1. Fördelning av tillgångar: Under en bodelning identifieras och värderas alla gemensamma tillgångar och egendom som ägts av paret under äktenskapet eller samboförhållandet. Detta kan inkludera fastigheter, bankkonton, fordon, investeringar, skulder och andra tillgångar.
  2. Skuldhantering: Likaså måste eventuella gemensamma skulder och förpliktelser identifieras och fördelas mellan parterna. Det kan inkludera lån, kreditkortsskulder, och andra finansiella förpliktelser som paret har åtagit sig tillsammans.
  3. Jämställdhetsprincip: Målet med en bodelning är att uppnå en rättvis och jämställd fördelning av tillgångar och skulder. Det innebär inte alltid en exakt 50/50-fördelning, men det bör vara rättvist och baseras på olika faktorer, inklusive ekonomiska bidrag under äktenskapet, vårdnad om gemensamma barn och andra relevanta omständigheter.
  4. Bodelningsavtal: I många fall når parterna en överenskommelse om hur tillgångarna ska fördelas utanför domstolen genom ett så kallat bodelningsavtal. Ett sådant avtal blir juridiskt bindande om det har upprättats på rätt sätt.
  5. Bodelningsförrättare: Om parterna inte kan komma överens om fördelningen av tillgångarna, kan en domstol förordna om en bodelningsförättare. Bodelningsförättare kommer att granska underlag och ta hänsyn till de relevanta faktorerna innan den fattar ett beslut.

Det är viktigt att notera att reglerna och processen för en bodelning kan variera. Därför är det klokt att söka råd från en erfaren jurist som är väl förtrogen med förfarandet om du befinner dig i en situation där en bodelning är nödvändig.

bodelning

Hur lång tid tar en bodelning?

Tiden det tar att slutföra en bodelning kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, exempelvis komplexiteten i tillgångarna och skulderna som måste fördelas, och hur väl parterna samarbetar under processen. Här är ytterligare 5 faktorer som kan påverka tidsramen för en bodelning:

  1. Jurisdiktion: Beroende på var du befinner dig och vart tillgångarna befinner sig, kan tiden för bodelning variera. Gränsöverskridande bodelningar tar i regel längre tid.
  2. Parternas samarbete: Om parterna är överens om hur tillgångarna och skulderna ska fördelas och kan komma överens om bodelningen, kan processen avslutas snabbare. Konflikter och tvister kan förlänga processen.
  3. Tillgångarnas komplexitet: Om det finns komplicerade tillgångar att värdera och fördela, såsom företag, fastigheter med komplicerade ägandestrukturer eller utländska tillgångar, kan det ta längre tid att slutföra bodelningen.
  4. Behov av utredning: Ibland krävs det att tillgångar och skulder måste undersökas noggrant, inklusive att få professionella värderingar eller utreda eventuell gömd egendom eller påhittade skulder. Detta kan förlänga processen.
  5. Domstolsförfaranden: Om bodelningen måste avgöras av en domstol genom klander av bodelning, kan det innebära att tiden förlängs ytterligare.

Generellt sett kan en enkel bodelning där parterna är överens och det finns få komplexa tillgångar och skulder slutföras på någon månad. Samtidigt kan mer komplexa bodelningar där tvister och utredningar är involverade ta betydligt längre tid, ibland flera år eller mer.

För att få en mer exakt uppfattning om hur lång tid en bodelning kan ta i din specifika situation är det bäst att konsultera med en erfaren familjerättsjurist som kan ge dig råd baserat på de faktorer som är relevanta för ditt fall. Kontakta oss idag!

Detta säger våra klienter

Bra support och guidning av Nina Karlström från början tillslut. Jag är framförallt nöjd med att jag kände mig trygg genom hela ärendet och att jag fick chans att bolla mina tankar.

Johnny S

Otroligt bra service och bemötandet, lätt att komma i kontakt med och lyhörd. Rekommenderar starkt!

Lindy B

Kontakta oss för juridisk rådgivning om äktenskapsförord

Fyll i formuläret så återkommer en av våra jurister inom kort.

Eller ring oss direkt på: 0760 21 00 29

Kontakta oss
GDPR Godkännande

Sektion