Norra Djurgårdsstadens juristbyrå AB

Juridisk hjälp vid arvskifte

Våra jurister hjälper dig att ta tillvara din ekonomiska trygghet vid en närståendes bortgång.

Våra jurister står redo för en första kostnadsfri bedömning

Behöver du ett ombud i ett arvskifte?
3 Vanliga frågor

Vad är ett arvskifte?

Arvskifte är den process genom vilken förmögenheten eller tillgångarna som tillhör en avliden person fördelas mellan dess arvingar eller testamentstagare enligt lag eller den avlidnas testamente. Arvskifte innebär att man fastställer och fördelar den avlidnas tillgångar, betalar eventuella skulder och ser till att arvingarna får sin andel enligt gällande lag eller testamente. Det är en viktig del av familjerätt och arvsrätt och kräver ofta juridisk rådgivning och dokumentation för att säkerställa att fördelningen görs korrekt och rättvist.

Det kan vara en komplex och känslig process varför det är viktigt att ha hjälp av ett juridiskt skolat ombud.

Vad sker vid ett arvskifte?

Vid ett arvskifte sker flera steg och processer för att fördela den avlidna personens tillgångar mellan arvingarna eller testamentstagarna. Här är en översikt över vad som normalt händer vid ett arvskifte:

 1. Bortgång: Först och främst inträffar en anhörigs dödsfall, vilket utlöser behovet av ett arvskifte.
 2. Identifiering av tillgångar och skulder: En inventering av den avlidnas tillgångar och skulder görs. Detta inkluderar fastigheter, bankkonton, investeringar, personlig egendom och eventuella skulder.
 3. Bouppteckning: En bouppteckning upprättas. Det är ett juridiskt dokument som listar alla tillgångar och skulder som tillhör den avlidna personen vid tidpunkten för deras död.
 4. Värdering av tillgångar: Tillgångarna värderas, vanligtvis med hjälp av professionella värderare eller experter, för att fastställa deras aktuella marknadsvärde.
 5. Skuldbetalning: Eventuella skulder och skatter som den avlidna personen hade måste betalas med tillgångarna i boet.
 6. Fördelning av arv: Efter att skulder och skatter har betalats fördelas den återstående förmögenheten enligt antingen den avlidnas testamente (om det finns ett) eller enligt lag om det inte finns något testamente. Arvingar eller testamentstagare får sin andel av tillgångarna.
 7. Rättslig dokumentation: All nödvändig juridisk dokumentation upprättas för att genomföra fördelningen och överföringen av tillgångar till arvingarna.
 8. Överföring av tillgångar: Tillgångarna överförs till arvingarna eller testamentstagarna, antingen genom överlåtelser av egendomstitlar, banktransaktioner eller andra lämpliga metoder.
 9. Avslutande av arvskifte: När alla tillgångar har fördelats och alla juridiska krav har uppfyllts, avslutas arvskiftet.

Det är viktigt att notera att arvskiften kan vara komplexa, särskilt när det finns många arvingar eller komplicerade tillgångar. Juridisk rådgivning är ofta nödvändig för att säkerställa att arvskiftet utförs korrekt och att alla involverade parter behandlas rättvist. Som jurister är vi väl insatta i de juridiska aspekterna av arvskiften och kan ge detaljerad rådgivning i sådana ärenden.

Det är viktigt att notera att reglerna och processen för ett arvskifte kan variera. Därför är det klokt att söka råd från en erfaren jurist som är väl förtrogen med förfarandet om du befinner dig i en situation där en bodelning är nödvändig.

Arvskifte

Hur lång tid tar ett arvskifte?

Tiden som krävs för ett arvskifte kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive komplexiteten i ärendet, tillgångarnas omfattning, eventuella tvister eller juridiska problem som kan uppstå. Här är några faktorer som kan påverka tidsramen för ett arvskifte:

 1. Komplexitet: Om arvet är relativt enkelt med få tillgångar och klara instruktioner från den avlidna personen, kan arvskiftet gå snabbare. Å andra sidan, om det finns komplicerade tillgångar, skulder eller juridiska frågor, kan processen ta längre tid.
 2. Testamente: Om det finns ett testamente som är tydligt och följer lagstiftningen kan detta förenkla arvskiftet. Om testamentet är otydligt eller om det finns tvister om dess giltighet kan processen förlängas.
 3. Skulder och skatter: Om det finns betydande skulder eller skattefrågor som måste lösas innan tillgångarna kan fördelas, kan detta förlänga tidsramen.
 4. Tvister: Om det uppstår tvister mellan arvingar eller andra intresserade parter kan arvskiftet dras ut i tid medan dessa tvister löses.
 5. Juridiska krav och formaliteter: Att uppfylla alla nödvändiga juridiska krav och formaliteter kan också påverka tidsramen. Det kan innefatta att lämna in dokument, betala avgifter och vänta på godkännande från domstolar eller myndigheter.
 6. Tillgång till information: Tiden det tar att samla in och verifiera information om den avlidnas tillgångar kan också påverka processens längd.
 7. Domstolsförfaranden: Om arvskiftet måste avgöras av en domstol genom klander av arvskifte, kan det innebära att tiden förlängs ytterligare.

Generellt sett kan ett arvskifte ta månader till flera år att slutföra. En enklare arvssituation med få komplikationer kan ibland klaras av inom några månader, medan mer komplexa fall kan ta längre tid. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och att söka professionell juridisk rådgivning för att navigera genom arvskiftet på ett korrekt och rättvist sätt.

För att få en mer exakt uppfattning om hur lång tid ett arvskifte kan ta i din specifika situation är det bäst att konsultera med en erfaren familjerättsjurist som kan ge dig råd baserat på de faktorer som är relevanta för ditt fall. Kontakta oss idag!

Detta säger våra klienter

Bra support och guidning av Nina Karlström från början tillslut. Jag är framförallt nöjd med att jag kände mig trygg genom hela ärendet och att jag fick chans att bolla mina tankar.

Johnny S

Otroligt bra service och bemötandet, lätt att komma i kontakt med och lyhörd. Rekommenderar starkt!

Lindy B

Just nu! 30 minuters rådgivning för endast 1500 kr.
Boka i formuläret nedan:

Laddar…

Kontakta oss för juridisk rådgivning om arvskifte

Fyll i formuläret så återkommer en av våra jurister inom kort.

Eller ring oss direkt på: 0760 21 00 29

Kontakta oss
GDPR Godkännande

Sektion