Arbetsrätt för arbetsgivare

Som arbetsgivare har du många lagar och regler att förhålla dig till. Det sträcker sig hela vägen från att du annonserar om lediga tjänster till att arbetstagaren slutat hos dig. Misstag kan bli dyra och det lönar sig att redan från början ha stöd av en arbetsrättsjurist. Våra jurister är experter på arbetsrätt och hjälper gärna till.

Juristbyrå stockholm kontakt

OBS: Nya arbetsrättslagar 2022

Nya arbetsrättslagar trädde i kraft 1 juli 2022. Dessa kan påverka hur du bör tänka vid uppsägning av anställda.

Kontakta oss för rådgivning

Avsluta en anställning

Som arbetsgivare kan du avsluta en tillsvidareanställning genom uppsägning eller avsked. Kortfattat är skillnaden mellan de två att den som sägs upp har en uppsägningstid; medan den som avskedas slutar omedelbart.

Säga upp anställd

Vid uppsägning har den anställde oftast uppsägningstid. Det finns lagar som bestämmer hur kort uppsägningstiden får vara. Längden på uppsägningen regleras oftast i direkta avtal med den anställde eller i kollektivavtal. Det finns även lagar om hur kort uppsägningstiden får vara, och ibland kan en anställd ha rätt till längre uppsägningstid än det som står i deras avtal.

För att säga upp en anställd behöver ni ha giltiga skäl, så kallad saklig grund, eller sakliga skäl.

Saklig grund skäl för uppsägning

För att kunna säga upp en anställd på laglig väg måste du som arbetsgivare ha ett giltigt skäl för att göra det. Detta kallades tidigare ”saklig grund”, men ändrades 2022 till ”sakliga skäl”. Det vanligaste skälet är att företaget inte längre behöver en viss tjänst på grund av organisatoriska förändringar, vanligen kallat arbetsbrist.

Omdömen från arbetsgivare

Fick hjälp med Teams-möte samt upplägg inför ett fackligt avslut med anställd som strulade på företaget. Fick god sömn och ett lugn i kroppen – värt pengarna! Tack Nina för otroligt proffsigt bemötande!

Robin E

Kunnig. Lättillgänglig. Bra återkoppling. Kollar upp läget för uppdatering och vidare handling. Superbra!

Alejandra S

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist kan vara att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter eller att det inte finns tillräckligt med pengar för att betala löner. Det kan också bero på att arbetstagarens tjänst inte längre behövs efter en omorganisation.

Om någon ska sägas upp på grund av arbetsbrist måste det först göras en omplaceringsutredning. Den anställde kanske kan fortsätta arbeta i företaget, men med andra arbetsuppgifter eller i en annan omfattning. 

Funderar du på att säga upp en anställd på grund av arbetsbrist?

Uppsägning av personliga skäl

Personliga skäl betyder inte att den anställde kan sägas upp för att chefen eller någon i arbetsgruppen ogillar denne, istället måste det ha att göra med den anställdes arbetsmässiga prestation. Upprepad misskötsamhet eller samarbetssvårigheter är vanliga skäl. Det kan också röra sig om att den anställde jobbar för en konkurrent eller att den gjort något rent brottsligt.

Om det rör sig om väldigt allvarlig och avsiktlig misskötsamhet kan det bli fråga om att avskeda personen.

Omplacering av anställd

Om någon ska sägas upp på grund av arbetsbrist måste det först göras en omplaceringsutredning. Den anställde kanske kan fortsätta arbeta i företaget, men med andra arbetsuppgifter. 

Behöver du säga upp en anställd på grund av personliga skäl?

Avslutsavtal vid uppsägning

En anställning kan även avslutas genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, där den anställde helt enkelt går med på att sluta mot en ersättning.

Ibland kan det vara för att du som arbetsgivare inte är nöjd med prestationen eller har andra skäl att vilja säga upp den anställde, men saknar ordentliga, sakliga skäl. Det kan också handla om att företaget går ut med ett bredare erbjudande till flera anställa. Detta på grund av organisationen måste bantas ner och du vill behålla specifika personer som enligt LAS skulle vara tvungna att sluta först.

Oavsett situation är det viktigt att förhandlingen och avtalet sköts rätt.

Kontakta jurist inför förhandling av avslutsavtal

Avskeda anställd

Vid avsked måste den anställde gå omedelbart och får inte någon mer lön. Avsked kan endast bli aktuellt när den anställde grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det kan röra sig om att den anställde jobbar för en konkurrent eller att den gjort något brottsligt, sådana förfaranden som inte ska behöva tålas i ett kontraktsförhållande.

Behöver du avskeda en anställd?